Over ons - Nieuwsbrief

Imkerij 't Loeverhof is een initiatief van enkele Wase imkers. We verstrekken bestuivingsdiensten, verkopen bijenproducten en bijenvolkjes, en organiseren educatieve evenementen. De vereniging beschikt over enkele tientallen bijenvolken die kunnen worden ingezet als bestuivingsvolken in open teelten, als productievolken voor de honingoogst en als teeltvolken voor de opkweek van nieuwe volkjes. De volken staan verspreid in het Waasland op een achttal bijenstanden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van ons project rond varroatolerante bijenvolken en de ervaringen die we opdoen tijdens proeven en experimenten, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Dat kan via het contactformulier. Vul als melding in: 'Nieuwsbrief' en vergeet niet uw e-mailadres te vermelden.

Vorige nieuwsbrieven kunnen hier bekeken worden:

Bijenproducten

Honing

Momenteel is er verse voorjaarshoning beschikbaar.

Deze honing is in Limburg en het Waasland door de bijen verzameld in de maanden april en mei 2024.

Prijzen:

per pot van 500 gr: 8 €

per doos van 12 potten: 80 €

Bijenwas

Zuivere, gele bijenwas in blokken van ongeveer 1 kilo: 15 € per kg

Gewafelde bijenwas met een 5,1 mm zeshoekpatroon (formaat naar keuze): 20 € per kg (op voorhand te reserveren).
Opgelet: volken die op 5,4 mm waswafels zitten, bouwen deze 5,1 mm waswafels niet altijd goed uit van de eerste keer en moeten er enkele broedrondes overgaan eer dat zo is. De slecht uitgebouwde raten moeten dan hersmolten worden.

Verkoop van volkjes

Er kunnen volkjes gereserveerd worden voor afhaling in mei/juni 2025.

Het aantal volkjes is beperkt. Ze kosten 90 € / stuk. Ze worden aangeboden op volgende raammaten:

  • Simplex (BE - toplat 40 cm)
  • Duits Normaal
  • Zander
  • Langstroth
  • Dadant Blatt (+ 25 €)
  • Dadant US (+ 25 €)

De volkjes bevatten bijen en een koningin op zes ramen, waarvan minstens vier ramen met broed in alle stadia, zonder behuizing. Ze zijn beschikbaar in de periode einde mei/begin juni en dienen te worden afgehaald op het adres van de vereniging. Een reservatie is pas definitief na betaling van een voorschot van 40 € (in januari 2025). Er kan nu aangemeld worden voor de wachtlijst van 2025.

 

Bestuivingsdiensten

We stellen bijenvolken ter beschikking voor de bestuiving van cultuurgewassen in open teelten. Hiervoor selecteren we goed bevolkte bijenkasten, zodat er voldoende vliegcapaciteit voorhanden is en een goed bestuivingsresultaat bereikt wordt. 

De volken worden door ons aan- en afgevoerd, aan de teler vragen we enkel om de standplaatsen aan te duiden en daar een houten pallet per twee volken te voorzien.

De huurprijs bedraagt 50 € per volk voor een periode van drie weken. Per extra week wordt per volk een meerprijs gerekend van 10 €. De transportkosten zijn inbegrepen per levering van 8 à 10 volken. Voor kleinere aantallen wordt een transporttoeslag gerekend in functie van de afstand tot de teelt. Teelten onder glas of kap worden niet aanvaard.

Educatie

Voorlopig worden er geen cursussen georganiseerd.

 

Zwermen

Heeft u een zwerm in de tuin, dan komen we u daar graag van verlossen. Echter, de meeste meldingen die we krijgen gaan niet over honingbijen, maar over andere vliegende insecten (zie verder).

Enkele feiten over zwermen:

Honingbijen wonen nooit in de grond! Ze zwermen voornamelijk in de periode mei- juli. Ze zijn met z'n tienduizenden en vormen een tros, die zich bij voorkeur in een boom of een struik vestigt. Deze locatie is echter maar tijdelijk, want ogenblikkelijk zend de zwerm verkenners uit en als die een geschikte permanente locatie hebben gevonden, vertrekt de zwerm opnieuw, meestal in de namiddag van dezelfde dag. Voor het overleven van de bijen is het echter aangewezen dat ze door een imker worden opgehaald. Wilde bijenkolonies sterven doorgaans al de eerste winter en dat is jammer.

Melden via Contact, liefst per sms.

Op bijgevoegde illustraties worden enkele van de meest voorkomende vliegende insecten, die u in uw huis of tuin kan observeren, getoond.

Er zijn ook vele soorten solitaire bijen, maar die kunnen niet voor een zwerm aanzien worden, omdat ze in kleine aantallen voorkomen.

Enkel hommels, waarvan er ook verschillende soorten bestaan, leven in groep en kunnen de indruk geven te zwermen, tijdens warme perioden. Ze zullen echter nooit samentrossen zoals honingbijen, maar vliegen in en uit een hol, nestkastje of brievenbus.

Alle solitaire bijen en hommels zijn bij wet beschermd, mogen dus niet verdelgd worden en kunnen niet verplaatst worden. Het heeft geen zin hiervoor een imker te contacteren.

Alle wespen en dus ook hoornaars moeten door de brandweer of een professionele verdelger worden verdelgd, dus hier kan de imker ook niet tussenbeide komen. Het is zelfs zo dat de aziatische hoornaar aangifteplichtig is, aangezien hij beschouwd wordt als een gevaarlijke exotische indringer, die veel schade kan veroorzaken.

Wespen nooit zelf proberen te verdelgen: steeds de brandweer of een professionele verdelger inschakelen via

https://wespennest.vlaanderen

 
 

 

Koninginnen

Jaarlijks worden er een honderdtal koninginnen geteeld, voornamelijk om de eigen volken van de vereniging te voorzien van een nieuwe koningin. Er wordt uitsluitend gewerkt met koninginnen van het ras Apis Melifera Carnica en de lijn "Varroatoleranz". De moeders van deze koninginnen zijn geselecteerd door het bijeninstituut Kirchhain in Duitsland, waar gestreefd wordt naar ziektebestendige, varroatolerante afstamming.

Een aantal koninginnen wordt bevrucht op het eiland Norderney, waar 40 darrenvolken van dezelfde afkomst opgesteld staan. Door de geïsoleerde ligging van het eiland vindt er geen vermenging met vreemd genetisch materiaal plaats. Een andere groep koninginnen wordt bevrucht op de eigen stand. Dan zijn het de lokale darren die voor de bevruchting zullen zorgen. Er wordt voor gezorgd dat enkel die volken die de beste prestaties leveren, darren mogen produceren. Hier kan natuurlijk niet vermeden worden dat er al eens een dar van andere standen komt deelnemen aan het paringsgebeuren.

De standbevruchte koninginnen die op het einde van het seizoen overtollig zijn, worden te koop aangeboden tegen 30 € per stuk.

Enkele op Norderney bevruchte reinteeltkoninginnen kunnen bekomen worden tegen 80 € per stuk.

Momenteel kunnen nog koninginnen gereserveerd worden voor uitlevering tijdens de zomer 2024.